Font ความแตกต่างเพื่อสร้างแรงดึงดูด

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น เพราะสามารถอำนวยความสะดวก สร้างสรรค์หลายสิ่งหลายอย่างให้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงงานพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร งานหนังสือ งานป้าย งานออกแบบ และอีกหลากหลายงานที่ล้วนแล้วแต่นำคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ทั้งสิ้น

Font หรือแบบอักษรก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์เพื่อให้ชิ้นงานออกมาดูดี เหมาะสม มีเอกลักษณ์มากขึ้น ในปัจจุบันมี Font ให้เลือกใช้มากมายทั้งแบบที่ให้ดาวน์โหลดมาใช้กันฟรีและแบบที่ทำออกมาจำหน่าย แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกหยิบมาสร้างสรรค์ให้ดูดี การเลือก Font ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานนั้น ๆ มีเสน่ห์ มีแรงดึงดูดมากขึ้น เช่น งานที่มีความเป็นทางการก็ควรเลือกใช้ Font ที่สุภาพ ไม่ควรใช้หลาย Font ปะปนกันมากเกินไป จุดใดที่เน้นก็ควรใช้ตัวหนา เอกสารราชการบางชนิดห้ามขีดเส้นใต้ ผู้ที่จัดทำก็ควรศึกษาในความแตกต่างของชิ้นงาน หรืองานที่ต้องการความบันเทิง เช่น ป้ายจำหน่ายของเล่นสำหรับเด็ก ก็ควรใช้ Font ที่ดูน่ารักให้สมกับวัยเด็กแต่ก็ควรมีการเรียงลำดับและตัวเน้นให้อ่านง่าย ไม่ใช่ปะปนกันมั่วไปหมด ก็จะทำให้ไม่ชวนอ่าน เป็นต้น การเลือก Font ให้เหมาะสมกับชิ้นงานก็มีหลักการง่าย ๆ สองข้อคือ การเลือก Font ตามความหมายและการเลือก Font ตามอารมณ์

การเลือก Font ตามความหมาย คือการที่เราเขียนบรรยายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหยิบ Font ให้เข้ากับความหมายหรือคำนั้น ๆ เช่น คำว่า สนุกสนานสุดมันส์ ก็ควรใช้ Font ที่ดูสนุกสนาน น่ารัก ไม่ใช่หยิบ Font ที่เป็นทางการมาใช้มันก็จะขัดกับความหมายที่จะสื่อออกมา ทำให้ผู้อ่านไม่มีแรงดึงดูด ไม่เชื่อในสิ่งที่เราสื่อ และไม่มีอารมณ์ร่วมไปด้วย

ส่วนการเลือก Font ตามอารมณ์ คือการที่เราถ่ายทอดออกมาโดยพิจารณาจากชิ้นงานนั้น ๆ เช่น งานที่เป็นทางการก็ควรใช้ Font ที่มีความหนักแน่น น่าเชื่อถือ อ่านง่าย ให้ความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นทางการไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ใช่หยิบ Font ที่ไม่มีหัว เป็นแบบวัยรุ่นน่ารักมาใช้ ก็จะทำให้ผู้อ่านไม่เชื่อถือในชิ้นงานและลดแรงดึงดูดลงไป

นอกจากนั้นสิ่งสำคัญในการหยิบ Font มาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานแล้ว การวางตำแหน่ง Font ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ควรวางตำแหน่งให้อ่านง่าย เหมาะสม มีจุดเด่นหรือหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจเฉพาะที่สำคัญ ไม่ใช่เน้นหมดทุกส่วนจะทำให้ชิ้นงานเราดูเยอะและเลอะเทอะ ไม่น่ามอง อีกทั้งไม่ควรใช้หลาย Font เกินไปเพราะจะทำให้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ชวนให้ปวดหัว ทำให้ชิ้นงานขาดเสน่ห์และไม่มีแรงดึงดูดอีกด้วย