ความโดดเด่น Font ตัวหนังสือไทย

fonts-thai

ตัวหนังสือภาษาไทย หรือ Thai Letter แน่นอนว่าตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยจะจัดวางตำแหน่งได้ยากกว่าตัวหนังสือไทยภาษาอังกฤษอยู่บ้าง เพราะตัวหนังสือไทยมีสระและวรรณยุกต์ ทำให้บางครั้งเกิดความยุ่งยากในการจัดเรียง ให้ลงตัว หรือดูสวยงาม ลื่นตา โดยตัวหนังสือไทยสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ดังนี้

แบบดั้งเดิม

Font ตัวหนังสือไทยรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เราพบเจอกันมากที่สุด เป็นแบบมีหัว ซึ่งการที่ตัวอักษรมีหัวแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวหนังสือไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับ Font Serif ของภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจะเป็นแบบทางการ แต่ Font แบบดั้งเดิมของไทยนี้ อ่านง่าย เวลาเขียนเป็นประโยคดูแล้วสบายตา เพราะฉะนั้นมันจึงถูกนำไปใช้ในการเขียนเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ต่างๆนั่นเอง

แบบหัวตัด

เป็นตัวหนังสือไทยอันดัดแปลงมาจากแบบดั้งเดิม เป็นแบบไม่มีหัวเรียกว่าแบบหัวตัดนั่นเอง มีรูปร่างเหลี่ยมสลับกับความโค้งมนเหมือนเขียนด้วยปากกคอแร้ง ให้ความรู้สึกแบบทันสมัย  Modern ซึ่งเหมือนกับ Font San Serif ของอังกฤษ โดยจะใช้กับงานร่วมสมัยรวมทั้งให้ความรู้สึกแบบเป็นสากลมากกว่า อีกทั้งยังเหมาะกับการนำไปใช้เป็นหัวข้อมากกว่าการเขียนเป็นเนื้อหาใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์

แบบลายมือ

แน่นอนว่า Font แบบนี้ให้ความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติ อิสระ ปราศจากกฎเกณฑ์ใดๆ พลิ้วไหวดั่งยอดหญ้าที่ลู่ลม จึงเหมาะกับงานที่ไม่เป็นทางการ ให้ความรู้สึกแบบสนุกสนาน เหมือน Font Script ของอังกฤษ

แบบคัดลายมือ

ภาษาไทยเราเรียกกันว่าแบบอาลักษณ์ เป็นตัวหนังสือที่เกิดจากการบรรจงค่อยๆเขียน ด้วยความเชื่องช้าอย่างตั้งใจ เกิดจากการคัดลายมือ ด้วยปากกา ซึ่งมีลักษณะหัวแหลม เรียว คม ตัวหนังสือแบบนี้จะใช้ไปในรูปแบบที่เป็นทางการ ให้ความรู้สึกถึงพิธีแบบไทยเดิม อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเคารพและให้เกียรติผู้รับสาร  ตัวหนังสือแบบคัดลายมือนี้จึงถูกนำมาใช้ในงานสำคัญๆต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ,งานบวช , งานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น

แบบประดิษฐ์

ตัวหนังสือไทยแบบนี้เป็นการประดิษฐ์ตามจินตนาการของผู้สร้าง Font เป็นการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับงานต่างๆ ตัวหนังสือไทยแบบประดิษฐ์ ต้องมีความแตกต่างจากตัวหนังสือไทยแบบอื่นๆ โดยเฉพาะต้องมีความโดดเด่นอันน่าสนใจ สะดุดตา ดึงดูด แก่ผู้พบเห็น ให้ความรู้สึกอันหลากลาย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะเลือกแบบไหนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของงานนั้นๆตัวหนังสือแบบนี้ก็คล้ายตัวหนังสือ Display Type ของอังกฤษนั่นเอง ซึ่งตัวหนังสือแบบนี้ความสนุกคือ สามารถใส่ลูกเล่นลงไปได้ตามที่ผู้สร้างต้องการ รวมทั้งผู้เลือกไปใช้ก็จะรู้สึกสนุกเหมือนกันนั่นเอง อีกทั้งยังใส่อารมณ์ลงไปในตัวหนังสือได้อย่างไม่จำกัด เช่น ใส่อารมณ์แบบวัยรุ่นน่ารัก , ใส่ความหลอนน่ากลัวเหมือน Font ในภาพยนตร์สยองขวัญ , ใส่ความตื่นเต้นน่าค้นหาแบบภาพยนตร์แอ็คชั่น เป็นต้น